مجله اینترنتی ققنوس
 • اخبار گوناگون
 • اخبار ورزشی
 • دنیای بازیگران
 • آشپزی و تغذیه
 • تصاویر جذاب و دیدنی
 • فرهنگ و هنر
 • رخدادهای بسیار عجیب علمی در طول تاریخ

  مجموعه : علمی , گزارشهای علمی , نوآوری و کشفیات علمی

  رخدادهای بسیار عجیب علمی در طول تاریخ

  رخدادهای بسیار عجیب علمی در طول تاریخ 

  برخی مواقع اتفاقات و حقایقی در دنیا مشاهده می شود که واقعا تعجب برانگیز است و از نظم معمول جهان خارج می باشد. 

   

  وال لاور، ماهی به رنگ سیاه و سفید است که میتواند طمعه ای به اندازه ده برابر وزن خورد را یک جا بخورد. این ماهی در سراسر جهان در عمق نه هزار فوتی دیده شده است. این ماهی بدون فلس طوری تکامل یافته تا بتواند دهان خود را به اندازه ای باز کند تا طعمه های چند برابر خود را در دهان فرو برد.

  رخدادهای بسیار عجیب علمی در طول تاریخماسوروس یا خزنده موشی، کوچکترین اسکلت کامل یافت شده از دایناسورهاست که به اندازه کف دست بوده است. سنگواره این ریزدایناسور در جنوب آرژانتین پیدا شده و مربوط به اواخر دوره تریاس (حدود ۲۱۵ میلیون سال پیش) است.

  رخدادهای بسیار عجیب علمی در طول تاریخﺳﯿﻔﺎﻧﺘﺎ ﺁﮐﻮﺗﺎ ﺣﺸﺮﻩ ﯼ ﺳﺒﺰ ﻭ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺭﭘﺪﻭ ﺑﺎﮒ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﻧﺎﻡ ﻋﻠﻤﯽ ﺍﯾﻦ ﺣﺸﺮﻩ”Siphanta acuta”ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﮐﻮﭼﮏ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺎ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﯼ ﮔﺮﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﺑﻮﻣﯽ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﻫﺎﻭﺍﯾﯽ ﻭ ﻧﯿﻮﺯﯾﻠﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

   

  ﺍﯾﻦ ﺣﺸﺮﻩ ﺯﯾﺒﺎ، ﺍﺯ ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺑﺮﮒ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺍﺳﺘﺘﺎﺭ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻥ ﺑﺪﺍﺭﺩ. ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺣﺸﺮﻩ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺪﻥ ﺍﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻮﺩﺭﯼ ﻭ ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻭ ﻣﺜﻠﺜﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

   

  ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺳﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎﻝ ﺳﺒﺰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ ﺷﯿﺐ ﺩﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻃﻮﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ۱۵ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﻭ ﻃﻮﻝ ﺑﺎﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ۲۵ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ . ﻗﻄﺮ ﺑﺪﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ۵ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﺍﯾﻦ ﺣﺸﺮﻩ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮐﻮﭼﮏ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺮﮒ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﮐﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﯾﮏ ﺑﺮﮒ ﺭﺍﻩ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ.

  رخدادهای بسیار عجیب علمی در طول تاریخكوتوله اى كه غول شد! آدم راینر در گراتس اتریش در سال ۱۸۹۹ به دنیا آمد. پدر و مادر او قدى متوسط داشتند. آدام ۱۹ ساله سعى كرد به ارتش بپيوندد اما به دليل قامت كوتاه خود كه ۱۴۷ سانتى متر بود از ورود به ارتش بازماند ، او رسما يك كوتوله محسوب مى شد. اما در سن ۲۱ سالگى اتفاقى عجيبى افتاد، آدام به طور ناگهانى شروع به رشد كرد و در تولد ۳۱ سالگى اش قامتش ۲۱۸ سانتى متر رسيده بود.

   

  آدام دچار مشكلات زيادى شده بود ، شنوايى خود را از دست داده بود و چشم راستش نيز نابينا شده بود. آدام بعدها به یک “خانه سالمندان” جایی که او در این وضعیت اسفبار زندگی می کردند تا زمانی که در ۴ مارس ۱۹۵۰ در سن ۵۱ سالگى با ۲۳۴ سانتى متر يعنى دو برابر ارتفاعش در سن ۱۹ سالگى، درگذشت.

   

  بلندترين مرد تاريخ اتريش تنها کسی است كه در تاریخ پزشکی هم به عنوان یک کوتوله و هم یک غول طبقه بندی شده است.

  رخدادهای بسیار عجیب علمی در طول تاریخ

  سنگ های تخم مرغی نیوزلند. این سنگ ها که در اندازه های بسیار بزرگ قرار دارند در دوره های پیشین در کف دریا بوده اند که البته به علت تغییرات شرایط زمین به شکل مرموزی خود را تا لبه کناری ساحل رسانده اند.

  رخدادهای بسیار عجیب علمی در طول تاریخﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﮑﺲﺳﻮﻧﻮﮔﺮﺍﻓﯽ ﺍﯾﻦ ﺯﻥ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﺠﯿﺐ ﻭ ﺗﺮﺳﻨﺎﮎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺨﯿﻼﺕ ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﺳﺖ. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﻭﺭﮐﺮﺩﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺮﺳﺪ ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﻭﻫﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮﺍﻓﯽ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺧﻞ ﺭﺣﻢ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ

   

  ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺩﻗﺖ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﺧﯿﺮﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮﺍﻓﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ!

  رخدادهای بسیار عجیب علمی در طول تاریخدر تصویر زیر ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﺸﺮﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ و گل ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ را میبینید. ﺍﯾﻦ ﺣﺸﺮﻩ ﻧﺎﻣﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﮑﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ بدست ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

   

  ﺍﯾﻦ ﺣﺸﺮﻩ ﮐﻪ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ ۱۳ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻃﻮﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺷﺪﻥ ﺷﮑﺎﺭ ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﺭﻧﮓ ﺑﺪﻧﺶ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﮐﻮﭼﮏ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﭼﻬﺮﻩ ﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﺎﺩﺭ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.

  رخدادهای بسیار عجیب علمی در طول تاریخاین تصویر رطیلی است که توسط گونه ای قارچ به نام انگل سر چماقی خورده میشود بعد از حمله انگل به تدریج جایگزین بافت میزبان میشود جالب این که این انگل حیوان را تحت کنترل خود قرار داده و میزبان را به نقطه ای می برد که داری رطوبت و گرمای برای رشدش داشته باشد.

  رخدادهای بسیار عجیب علمی در طول تاریختله کینزی توانایی حرکت دادن اجسام توسط انرژی روانی می باشد. تئوری که در ارتباط با تله کینزی وجود دارد که آن به وسیله میدانهای انرژی یا امواج انرژی روانی به میزان کافی متراکم شده اند باعث حرکت اجسام می شود.هر کسی به سعی و تلاش مناسب می تواند نیروی خود را تحت کنترل در آورده و مورد استفاده قرار دهد.

   

  همه افراد بطور ذاتی دارای نیروهای روانی و قدرت تله کینزی می باشند. ما از همه قسمتهای مغز خود استفاده نمی کنیم. انسان به طور متوسط فقط از ۸% نیروی ذهن و مغزش استفاده می کنه. یعنی ۹۲% بدون استفاده مانده است. انسان میتونه خیلی از کارایی که حتی به فکر من و شما نمیرسه رو هم انجام بده.

   

  هر یک از ما از قسمت خاصی از مغز خود بیشتر استفاده می کند. برخی دیگر از ریاضیات منطق، ورزش، نویسندگی هر یک از این فعالیتها از قسمت خاصی از مغز استفاده می کنند.این مسئله در مورد نیروهای روانی نیز صادق است . همه ما هر کدام تا حدی از پتانسیل های روانی خود استفاده می کنیم.

   

  برخی از افراد فقط می دانند که چه وقت چیزی در حال وقوع است یا می توانند نتیجه یک حادثه را بهتر از دیگران پیشگویی کنند یا می توانند حس کنند که فردی را که ملاقات می کنند کاراکتر خوب یا بدی دارد. همه اینها نشان دهنده استفاده از نیروهای روانی می باشد هر کسی می توانند

   

  با تمرین مناسب تله کینزی را یاد بگیرد. تنها چیزی که مانع پیشرفت شما می شود باور نکردن خودتان است درست مانند بچه ای که می گوید “من نمی توانم ریاضیات را یاد بگیرم اینکار غیر ممکن است”.

  رخدادهای بسیار عجیب علمی در طول تاریخچاه شیطان، محلی ترسناک که مردگان زنده می شوند! جایی در مناطق وحشی ایالت واشینگتن، پدیده‌ای نامتعارف و عجیب جغرافیایی وجود دارد كه ساكنین آن را دریچه‌ای به دنیایی دیگر می‌دانند. هر چند چاه شیطان سال‌ها و شاید قرن‌هاست كه مورد توجه مردم آن منطقه قرار گرفته است

   

  اما تنها از سال ۱۹۹۷ بود كه یك ایستگاه رادیویی با «مل واترز»، صاحب زمین، مصاحبه كرد و آن را به مردم كشورش شناساند.سالهاست كه ساكنین «ماناستاش ریج» از زمینی سخن می گویند كه چاهی درون آن قرار دارد ظاهرا انتها ندارد. چاهی مرموز كه هاله ای از احساس خطر و راز در اطراف آن موج میزند.

   

  دیواره چاه تا عمق ۱۵ فوتی آجری است ولی بقیه آن خاكی می باشد. مردم این منطقه نسل اندر نسل این چاه را میشناختند و از آن به عنوان زباله دانی استفاده میكردند و از یخچال كهنه تا تلویزیون خراب و لاستیك پنچر را در آن میانداختند. اما هیچ یك از كسانی كه چیزی درون چاه می انداخت صدای افتادن آن شی به كف چاه را نشنید.

   

  همین موضوع باعث شد كه مردم نام «چاه شیطان» را بر آن نهادند و آن را چاهی بی انتها نامیدند كه مستقیم به جهنم راه دارد. بعضیها هم معتقد بودند كه چاه شیطان در حقیقت دریچه ورود و خروج فضاییهاست.حدود سال ۱۹۹۳ «مل واترز» و همسرش این زمین را خریدند

   

  و كمی بعد آن چاه را كشف كردند. آنها هم مثل مردم دیگر از آن به عنوان زباله دان استفاده میكردند و حتی ساكنین دیگر هم زباله ها و لاشه حیوانات خود را در آن میانداختند. چند سال گذشت و كم كم آقای واترز به این فكر افتاد كه چرا چاه پر نمی شود؟

   

  در تابستان سال ۱۹۹۶ واترز تصمیم گرفت عمق چاه را اندازه گیری كند. اوكه یك ماهیگیر كار كشته بود یك قلاب ماهیگیری با نخ بسیار بلند داشت. یك روز به دهانه چاه رفت، یك وزنه به سر قلاب آویخت و آن را به داخل چاه هدایت كرد. وقتی نخ هر قرقره تمام میشد، قرقره جدیدی به انتهای آن گره می زد

   

  و به كار خود ادامه می داد، اما قرقره ها تمام شد و نخ قلاب به انتهای چاه نرسید. به محاسبه واترز، او هجده قرقره ۵۰۰۰ فوتی را به هم وصل كرده بود، بنابراین او نتیجه گرفت عمق چاه بیشتر از هشتاد هزار فوت میباشد! در آن وقت بود كه واترز متوجه شد چاه درون ملكش نه تنها عجیب بلكه دلهره آور است.

  رخدادهای بسیار عجیب علمی در طول تاریخ

   

   

  منبع مطلب : http://www.parsnaz.ir/%D8%B1%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE.html

  با زدن این دکمه ما رامحبوب کن - فیس نما
 • تازه ترین ها
 • پربیننده های هفته
 • پربیننده های ماه